Alle priser er inkl. moms

Fortrolighed

Hvilke kundedata

Dine data som kunde kan være dels obligatoriske dels valgfri.
Obligatoriske data er: Navn, adresse, postnr., by, tfl.nr., og e-mail.
Valgfrie data er: Firma, land, fax og notat.


Formål med dine kundedata

Du skal indtaste dine kundedata, således at vi har mulighed for dels at ekspedere ordrer til dig, dels at kunne komme i kontakt med dig.

Dine kundedata bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Qualitec.dk

Vi gemmer dine kundedata så længe, at vi overholder de forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til årsregnskabs- og bogføringsloven. Her er typisk tale om 5 år beregnet fra tidspunktet for et køb foretaget af dig. Data vil i den forbindelse være faktura og betalingstransaktion, således at disse er beskyttet mod ødelæggelse, forvanskning eller misbrug.

Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid få ændret dine personlige data. Det kan ske enten ved en bestilling eller ved henvendelse til Qualitec.dk pr. e-mail eller pr. telefon.